Dark Web-ordbok: Definitioner för allt på Dark net

Computer on the table with router and magnifier and a letter A

Dark Web är full av specialiserad jargong och tekniskt prat. Massor av människor som är aktiva på Dark Web använder förkortningar som är oklara för nykomlingar. Det är därför en kort sammanfattning av regelbundet använda termer kan komma till hands. Om du vill veta mer så kan du läsa vår artikel om Dark Web eller vår guide som talar om för dig hur du kommer dit.

2FA (2FA)

2FA är en förkortning för tvåfaktorsautentisering. Detta är ett mer genomarbetat sätt för att skydda ett konto. I stället för att enbart förlita dig på ditt lösenord måste du med 2FA identifiera dig en andra gång för att få tillgång till ditt konto. Ofta fungerar detta med en kod som skickas till din smartphone. Denna metod gör det svårare för brottslingar att hacka ditt konto.

Alphabay

Alphabay var den största Dark Web-marknaden efter stängningen av den ursprungliga Silk Road. När Silk Road stängdes så flockades de flesta köpare på Alphabay. Men efter några år togs även Alphabay ner av polisen.

Blockchain

Blockchain (sv: blockkedja) är den underliggande tekniken för Bitcoin. Den fungerar som en offentlig redovisning för att säkerställa efterlevnad mellan dess användare. Teoretiskt sett så eliminerar den behovet av privata banker.

Botnet

Ett botnät är ett nätverk av enheter som har smittats med ett virus. På grund av detta kan hackaren använda alla dessa infekterade enheter samtidigt. Dessa nätverk kan användas i DDoS-attacker och säljs ibland på Dark Web.

Bridges

Bridges (sv: broar) är noder som du kan använda för att komma åt Tor-nätverket även om det här nätverket är förbjudet i ditt land. En bridge får det att se ut som om du går in på nätverket från en annan plats. På grund av detta gäller inte längre lokala begränsningar. Vissa människor använder det också som ett sätt att förhindra deras ISP från att veta att de kommit åt Tor-nätverket. Eftersom antalet broar är begränsat så varför det allmänt ogillas att man använder dem av oseriösa skäl. Särskilt eftersom människor i vissa länder behöver denna typ av lösning för att få onlinefrihet.

BTC

BTC är förkortningen för Bitcoins – den alljämt mest använda och populära kryptovalutan.

Clearnet

Enkelt uttryckt är clearnet allt du kan hitta på internet via en sökmotor som Google. Dessa är alla webbplatser som är allmänt tillgängliga och inte kräver någon form av registrering eller inloggningsuppgifter. Detta betyder dock inte att webbplatser som kräver inloggning nödvändigtvis inte är en del av clearnet.

CP

CP är en förkortning av Child Pornography. Tyvärr innehåller Dark Web ett antal pedofilnätverk genom vilka deras medlemmar kan utbyta olagligt material. Det är en pågående process för brottsbekämpning över hela världen att försöka ta ner sådana nätverk. Även ”hacktivister”, som gruppen Anonymous, har vidtagit åtgärder mot denna typ av beteende. Tyvärr finns problemet fortfarande kvar. Ibland grips gärningsmännen och döms. Men de allra flesta av dessa sammanslutningar kvarstår.

Darknet

Darknet är en synonym för Dark Web. Även om vissa åsikter om definitionen varierar används de två termerna oftast omväxlande.

Hidden Wiki

Hidden Wiki är en välkänd Dark Websida. Vid första anblicken ser det ut ungefär som Wikipedia. På Hidden Wiki hittar du dock länkar till mörka webbsidor som har grupperats i olika kategorier. Detta hjälper människor att navigera på Dark Web. Om du befinner dig på Hidden Wiki bör du verkligen se upp så att du inte klickar på en länk till något som du inte vill se.

HS

HS är en förkortning av Hidden Services (sv: dolda tjänster). Dessa är tjänster som finns på Dark Web som är dolda eftersom de inte spårar sina användares IP-adresser och inte heller sänder sin egen IP-adress. Kommunikation är tillåten, men alla kanaler är dolda.

LEA/LE

LEA och LE är en förkortning för Law Enforcement Agencies/Law Enforcement (sv: brottsbekämpande organ / brottsbekämpande). Dessa förkortningar används i chattrum av dem som vill hålla sig bortom lagens långa arm. Brottsbekämpande organ är närvarande och aktiva på mörka marknader och försöker fånga brottslingar på bar gärning. Känn till dina rättigheter och gör inget olagligt. Det finns dock inget olagligt i att utforska Dark Web eller surfa på Dark Web.

Mystery Boxes

Dark Webs Mystery Boxes (sv: mysterium-lådor) hade en vurm på YouTube. YouTubers agerade som om de beställde mystery boxes på Dark Web och öppnade dessa framför kameran. Även om dessa videor kan verka mycket läskiga och spännande så är de mest troligt helt falska.

.Onion

.Onion är Dark Webversionen av .com. Det är det domänsuffix som oftast används på Dark Web. Den fick sitt namn från The Onion Router (Tor). Tor-webbläsaren används för att komma åt Dark Web.

OS (live eller host)

OS är en förkortning för operativsystem. Ett live-OS kan vara ett operativsystem som tillfälligt har lästs in från programvara som t.e.x. VirtualBox. Ett värd-OS är det operativsystem som du kör datorn från, dvs Windows eller MacOS.

PGP

PGP är en förkortning för ”Pretty Good Privacy”. Detta är en kryptografisk metod som används av hundratusentals människor dagligen för att kommunicera anonymt och säkert.

Red Rooms

Red Rooms (sv: röda rum) är en vanlig myt om Dark Web. Många människor hävdar att vissa typer av webbplatser finns där ett antal människor betalar en avgift för att få tillgång till en levande videoström där de kan se någon torteras. Tack och lov har det aldrig rapporterats om red rooms som faktiskt varit legitima.

Satoshi Nakamoto

Satoshi Nakamoto är troligen en pseudonym för skaparen och arkitekten av Bitcoin. Det är dock möjligt och mer troligt att flera personer samarbetade för att skapa bitcoin.

Silk Road

Silk Road (sv: sidenvägen) var Dark Webs ursprungliga ”framgångssaga”. En ung man inrättade en helt fri marknadsekonomi för människor att konkurrera i. Den stängdes 2013 och var mest känd för att vara en marknadsplats för droger och vapen.

Tails

Tails (sv: svansar) står för ”The Amnesiac Incognito Live System” och är ett OS som du kan ladda från en USB-enhet för att anonymt surfa på Dark Web. Ingen information om dina aktiviteter kommer att lagras på datorn när du avslutar systemet.

Tor

Tor är en förkortning för The Onion Router. Detta är det protokoll som låter dig besöka Dark Web. Tor-webbläsaren är den mest använda webbläsaren för att besöka Dark Web.

Vendor

En vendor (sv: leverantör) är en person som försöker sälja varor eller tjänster på Dark Web på en viss marknad.

VPN

VPN är en förkortning för ett virtuellt privat nätverk. En VPN används för att kryptera dina data och skydda din integritet online.

Whistleblower

En visselblåsare är någon som avslöjar ett företags eller en organisations missgärningar för världen. Ofta har de fått denna insiderinformation eftersom de arbetar för organisationen i fråga. Visselblåsare vill vanligtvis vara anonyma eftersom de annars kommer att avskedas eller stämmas för att de delar den hemliga informationen. Av denna anledning använder många visselblåsare Dark Web för att anonymt komma i kontakt med journalister

Tech journalist
Tove har arbetat för VPNoverview sedan 2017 som journalist skrivande om cybersäkerhet och utvecklingen i integritetsfrågor. Sedan 2019 är hon VPNoverview.com's nyhetskoordinator inom cybersäkerhet.