Vad är säker kodning och varför är det viktigt?

Laptop on a table with coding icon and padlock
Klicka här för att läsa en summering av den här artikeln!
Summering: Vad är säker kodning och varför är det viktigt?

De flesta sårbarheterna förekommer i en applikations eller ett programs källkod. Bristerna eller felen i en programkod kan enkelt utnyttjas av skadliga användare för att ta kontroll över programmet och använda det för deras egen personliga vinning.

Som tur är kan de vanligaste bristerna i programvaror minskas genom att följa väletablerade säkra kodningsstandarder, som OWASP och SEI Cert. Några av de viktigaste komponenterna för säker kodning är:

 1.  Validering av inmatad data
 2. Autentisering och lösenordshantering
 3. Åtkomstkontroll
 4. Håll det simpelt
 5. Kryptografiska tekniker
 6. Felhantering och loggning
 7. Dataskydd
 8. Identifiering av hot

Läs mer om säker kodning i artikeln nedan!

Vulnerable coding icon

Säkerhetsbrister visar oss precis hur sårbar programkod verkligen kan vara. Programkod är kärnan för hur din applikation fungerar. Om din kod har säkerhetsbrister kan hela din app vara sårbar för cyberattacker.

En snabb blick på de senaste årens nyhetsrubriker inom tech visar hur ofta säkerhetsbrister i programvaror kan utnyttjas av obehöriga användare.

De två stora tech-företagen, Apple och Google har rapporterat sårbarheter i deras respektive operativsystem. Till och med dotterbolaget till IBM, Redhat, rapporterade en sårbarhet i deras Linux Enterprise-version som aktivt utnyttjas.

För att hindra cybersäkerhetsincidenter som kan orsaka läckor av känslig data och annan personlig information behöver man starta med källkoden från allra första början i programvaruutvecklingen. I den här artikeln ska vi gå igenom vad säker kodning är, varför det är viktigt, och vilka de säkraste kodmetoderna är.

Vad är säker kodning? Varför är säker kodning viktigt?

Kodning, eller datorprogrammering innebär att designa körbara program på ett språk som kan tolkas av din dator. När en programvaruutvecklare skriver denna källkod behöver hen överväga många faktorer, som exempelvis:

 • Krav för arktitektur och design i applikationen
 • Kodoptimering och effektivitet
 • Kodens säkerhet

Säker kodning gör det enklare för utvecklare och programmerare att eliminera vanliga sårbarheter i deras program genom att följa särskild bästa praxis och riktlinjer, ofta benämnt som säkra kodningsstandarder.

Det är viktigt att använda sig av säkra kodningstekniker eftersom det röjer bort vanligt förekommande sårbarheter i programvaror och förhindrar cyberattacker från att ske. Om man säkerhetsoptimerar från början hjälper man dessutom med att minska långsiktiga kostnader som kan uppstå om en sårbarhet resulterar i att känslig information om användare läcker ut.

Trots att det är oerhört viktigt att koda på ett säkert sätt så ökar antalet programvarubrister i en hejdlös takt. En sökning i sårbarhetslistan via National Institute of Standards and Technology (NIST) visar att det hos dem har förekommit 40,569 sårbarheter bara under de senaste tre åren.

Vi har listat några av de bästa kodningsmetoderna nedan för att försöka minska programvarubristerna och göra datorprogram säkrare för alla!

Coding icon with a padlock

Hur kodar man säkert?

Det finns massor av litteratur inom ämnet bästa praxis för säker kodning. Till exempel har The Open Web Application Security Project (OWASP) skapat en uppsättning med riktlinjer som hjälper utvecklare att minska vanliga säkerhetsbrister i programvaror. Likt detta listar SEI CERT säkra kodningsstandarder i form av tio punkter med bästa praxis för säker kodning som programmerare kan använda sig av för att maximera applikationssäkerhet.

Vi har tagit fram några av de mest relevanta teknikerna från båda dessa källor:

Infographic showing how to code securely


1. Validering av datainmatning

Det här täcker flera aspekter för validering av datakällor och inmatning. De flesta hoten mot cybersäkerheten kommer från externa datainmatningar i form av cross-site scripting, buffertöverskridning och injicerade attacker.

Därför är det avgörande att man etablerar säkerhetspraxis som kontrollerar vilka källor som är pålitliga och hur data från opålitliga källor ska verifieras.


2. Autentisering och lösenordshantering

Genom att begränsa programmets åtkomst till behöriga användare kan man effektivt förhindra cyberattacker och dataläckor. Några av de bästa metoderna för autentisering och lösenordshantering innebär att:

 • Använda ett pålitligt system för lösenordskryptering
 • Sätta krav på lösnordslängd och komplexitet
 • Lagra autentiseringsuppgifter på en pålitlig server
 • Använda multifaktorautentisering

3. Åtkomstkontroll

Åtkomstkontroll går hand i hand med autentisering för att säkerställa att inte skadliga användare enkelt kan få tillgång till systemet. En tumregel är att som standard neka tillträde, vilket innebär att användare som inte kan visa upp behörighet nekas åtkomst. För webbapplikationer  handlar detta om inloggningsperioder, koden bör kräva en periodisk auktorisering för fortsatt åtkomst.


4. Håll det enkelt

Även om detta kanske inte är intuitivt, kan du genom att hålla din kod simpel och strukturerad på ett utmärkt sätt säkerställa dess säkerhet. Det beror på att komplexa designer ökar sannolikheten för att sårbarheter ska smyga sig in i koden. Utvecklare bör undvika kompelxitet när man skriver programvaror och endast inkludera det som är nödvändigt.


5. Kryptografiska tekniker

De säkra kodningsstandarderna som nämns ovan betonar vikten av att implementera effektiva kryptografiska processer för att skydda hemligheter från applikationsanvändaren. Alla slumpmässiga värden som genereras som en del av den kryptografiska processen bör genereras genom en godkänd slumpmässig siffergenerator som säkerställer att de inte går att gissa.


6. Felhantering och loggning

Till och med den mest välskrivna koden kommer sannolikt att drabbas av fel. Det viktiga är att man kan identifiera och hantera felen så fort som möjligt när de drabbar oss för att begränsa deras påverkan.

En precis identifiering av fel kräver att man effektivt loggar hela händelseförloppet i koden. Utvecklare kan använda dessa loggar för att diagnostisera dessa fel som sker. Men var försiktig så att du inte inkluderar känslig information i felmeddelanden eller loggar!


7. Dataskydd

Målet med de flesta cyberattacker är att få åtkomst till känslig data. Därför är det ingen överraskning att dataskydd är en viktig aspekt för kraven inom säkert kodande. Några användbara tips för att effektivt skydda data är:

 • Efterfölja principen om begränsad behörighet – koden bör köras med minsta möjliga behörighet som krävs för att slutföra uppgiften
 • Regelbunden radering av tillfälligt lagrade filer eller cache-filer på servern
 • Inte lagra lösenord och anslutningssträngar i ren text eller på krypterat vis på klientsidan

8. Identifiera hot

Det är svårt om inte omöjligt att skydda sig mot hot som man inte är medveten om. Därför är det oerhört viktigt att kunna upptäcka hoten. Detta innebär att man identifierar potentiella hot och sedan definierar motåtgärder för att förhindra eller minska risken att de inträffar. Övningar där man identifierar hot bör genomföras regelbundet för att säkerställa att alla nya risker inte förbises.


9. Vid sidan av kodning

När man implementerar ovannämnda riktlinjer hjälper man att röja undan de flesta sårbarheterna som uppstår genom själva koden. Men att garantera kodens säkerhet är dock en kontinuerlig process som kräver uppmärksamhet. Andra aspekter som behöver vara en del av det övergripande tillvägagångssättet för att skapa en säker kod är:

 1. Ett system baserat på ”begränsad behörighet”: Att styra åtkomsten till all kod på en behovsbaserad basis hjälper med att förhindra injektionsattacker. Detta kan vara särskilt knepigt när man använder utvecklare från bemanningsföretag eller anlitar utomstående utvecklarföretag.
 2. Ett grundligt försvar: Skapa flera lager av skyddsstrategier allt eftersom koden tar sig igenom till produktion. Se till att din exekveringsmiljö är lika säker som din kod.
 3. Tillämpa ordentlig kvalitetsgranskning: Använd flera granskningsåtgärder, som kodgranskning och PEN-tester för att säkerställa kvalitet.
 4. Förstå hur man tillämpar Software Development Life Cycle (SDLC) för att producera säker kod. Genom att använda SDLC-metoden kan man garantera att säkerhetsfilter finns i alla delar av utvecklingscykeln.

Resurser för att lyckas med säker kodning

Det är av yttersta vikt att du håller ditt utvecklingsteam utbildat och uppdaterade med de senaste standarderna för säker kodning. Du kan inte förvänta dig att programmerare redan från början ska kunna veta hur man kodar på ett säkert sätt. De behöver utbildas och informeras om de olika metoderna för säker kodning, samt de vanligaste säkerhetsbristerna.

Nedan finns några användbara resurser som kan hjälpa dig och ditt team på resan till att skapa säker kod.

ResursBeskrivning
OWASP Guide för utvecklareEn användbar grundpelare som hjälper utvecklare att undvika vanliga fel med mjukvaruprogrammering. Ta även en titt på deras verktyg som går igenom samverkan mellan datorobjekt och offentligt publicerade sårbarheter som kan påverka ditt projekt.
Microsofts Bibel för säker kodningLikt OWASP och SEI Cert har även Microsoft satt ihop en guide för säkra kodningsmetoder för utvecklare som skapar program för sina produkter. Guiden täcker varje steg i livscykeln för programutvecklingen och den är mycket omfattande.
OWASP Ramverk för säkerhetskunskapOWASP SKF är en webbapplikation med öppen källkod, som förklarar metoder för säker kodning för olika programmeringsspråk. Det är ett utmärkt sätt för att du och ditt team ska komma igång med grunderna för säker kodning, oavsett vilket språk ni använder.
CheckMarx och CAST SoftwareBåde CheckMarx och CAST är exempel på företag som analyserar och studerar din kod för att identifiera potentiella säkerhetsbrister. Om du har lite eller ingen kunskap av säker kodning så är det en bra idé att använda deras tjänster för att garantera att din källkod är säker och robust.
RedHat-guiderGuider är ett utmärkt sätt för att få ditt team att komma igång med säkra kodningsmetoder. RedHat erbjuder guider som täcker grunderna för validering av inmatningsdata, auktorisering och andra tekniker för säker kodning.

Säker kod ger en konkurrensfördel

Säkerhet börjar med din kod, och att bygga säker kod är en vital del för att skapa en utmärkt programvara.

Osäkra kodningsmetoder utgör inte bara en risk för dina kunder, utan de påverkar även ditt företags rykte. En bra början är att tillämpa principerna från SEI CERT och OWASP:s riktlinjer för säker kodning. Genom att producera en bevisat säker programvara hindrar du inte bara cyberattacker, utan du ger även din organisation konkurrensfördelar.

Säker kodning: Vanliga frågor

Säker kodning kan vara ett komplicerat ämne med massor av tekniska termer, vilket gör det svårt för den genomsnittliga användaren att enkelt förstå sig på det. För att råda bot på detta delar vi svar på några av de vanligaste frågorna om säker kodning i sektionen nedan.

Berätta gärna i kommentarsfältet om vi missat något!

Kod består av en uppsättning instruktioner som definierar hur ett datorprogram körs. Koden skrivs av utvecklare genom programmeringsspråk, som Java och Python.

När man skriver denna kod kan utvecklare ibland oavsiktligen göra fel eller lämna kryphål som gör programvaran sårbar och möjlig att utnyttjas av obehöriga användare. De här felen eller kryphålen kan göra koden osäker.

Säkra kodningsstandarder är ett systematiskt och praktiskt tillvägagångssätt för att röja undan alla vanliga programvarubrister från din kod. Genom att följa standarder som OWASP och SEI Cert kan du göra programvaran säkrare för användare och undvika rättsliga och finansiella komplikationer som kan uppstå från alla möjliga kryphål, hackningar och läckor.

Vi skulle säga att följande element är avgörande för säker kodning, baserat på vår forskning över pålitliga och säkra kodningsstandarder, som OWSAP och SEI CERT.

 1. Validering av inmatning
 2. Åtkomstkontroll
 3. Autentisering och lösenordshantering
 4. Identifiering av hot
 5. Dataskydd
 6. Kryptografiska tekniker
 7. Felhantering och loggning
 8. Håll det simpelt

Läs vår artikel om säker kodning för mer information om var och en av dessa.

Studier påstår att Ruby är ett av de säkraste programmeringsspråken eftersom det har drabbats av minst antal säkerhetsbrister det senaste årtiondet. Python är också rätt så säkert och har visat en nedåtgående trend för sårbarheter sedan 2015.

International security coordinator
Marko has a Bachelor's degree in Computer and Information Sciences. He coordinates and manages VPNOverview.com's team of international VPN researchers and writers.