NordVPN mot CyberGhost: vilken VPN är bättre för dig?

NordVPN vs CyberGhost Featured
Klicka här för en kort sammanfattning av denna artikel
Sammanfattning: NordVPN mot CyberGhost - vilken VPN är bättre?

För att hjälpa dig att välja mellan NordVPN och CyberGhost har vi jämfört de två leverantörerna med hjälp av olika kategorier. De kategorier vi använde för att bedöma NordVPN och CyberGhost är snabbhet, säkerhet, integritet, pris, användarvänlighet och kundservice. Nedan anger vi vinnaren inom varje kategori:

 • Säkerhet: NordVPN
 • Hastighet: Lika
 • Integritet: NordVPN
 • Pris: CyberGhost
 • Användarvänlighet: NordVPN
 • Kundservice: NordVPN

Som du kan se är NordVPN bättre inom de flesta kategorierna. Det lär därför inte komma som någon överraskning att NordVPN är den klara vinnaren.

Nedan hittar du en förklaring till ovanstående resultat, inklusive en praktisk tabell med de funktioner som tillhandahålls av de båda leverantörerna, sida vid sida.

NordVPN och CyberGhost är båda mycket populära VPN-leverantörer. Eftersom de båda har fallit väl ut i våra tidigare recensioner, tyckte vi att det var en bra idé att närmare bedöma dessa två leverantörer.

Vi börjar jämförelsen med att bedöma de funktionaliteter, funktioner och ytterligare alternativ som tillhandahålls av NordVPN och CyberGhost. Innan vi drar någon slutsats bedömer vi sedan VPN:erna ifråga om hastighet, säkerhet, sekretess, pris, användarvänlighet och kundservice.

NordVPN eller CyberGhost: funktionaliteter, funktioner och ytterligare alternativ

Innan vi gräver djupare i VPN:ernas specifika funktioner ger tabellen nedan en översikt över de funktioner som erbjuds av båda leverantörerna.

FunktionerNordVPNCyberGhost
Servrar5 500+ servrar i 59 länder6 800+ servrar i 89 länder
Torrenter/P2P-stöd
Netflix
Samtidiga anslutningar67
OperativsystemWindows, Mac, iOS, Android, LinuxWindows, Mac, iOS, Android, Linux
ProtokollOpenVPN, IKEv2/IPsec, NordLynx (WireGuard)OpenVPN, IKEv2/Ipsec, WireGuard
PrisFrån 3,71 USD per månadFrån 2,25 USD per månad
Logg-policyInga loggarInga loggar
Pengarna tillbaka-garanti30 dagar45 dagar
DNS-läckagetest
Tor över VPN
Dolda servrar
Double VPN
Dedikerad IP
Kill switch
Split tunnelning
Annonsblockerare
Disklösa servrar
Blockering av skadlig webbplats
Valbara DNS-alternativ
Onlinespårnings-blockerare
Automatiserad HTTPS-omdirigering
Alternativ för datakomprimering
Länk till webbplatsGå till NordVPNGå till CyberGhost

Nedan finner du en kort förklaring av alla ovan nämnda funktioner:

 • Servrar: Ju fler VPN-servrar leverantören har tillgängliga, desto fler avblockeringsalternativ har man. Fler VPN-servrar säkerställer också högre hastigheter eftersom antalet VPN-användare kan fördelas över fler servrar.
 • Torrenter/P2P-stöd: Anger om respektive VPN-leverantör tillåter P2P-trafik på sina servrar, exempelvis för nedladdning av torrenter.
 • Netflix/strömning: Anger om den specifika VPN:en fungerar med Netflix och andra välkända strömningstjänster. För att till exempel få tillgång till amerikanska Netflix.
 • Samtidiga anslutningar: Anger hur många enheter du kan ansluta den specifika VPN-enheten till samtidigt.
 • Operating system: Anger med vilka operativsystem den specifika VPN:en är kompatibel med.
 • Protokoll: Visar vilka VPN-krypteringsprotokoll som stöds av respektive VPN. Du kan läsa mer om krypteringsprotokoll här.
 • Pris: Anger startpriset per månad för respektive leverantörs billigaste VPN-abonnemang
 • Logg-policy: Loggar är filer som innehåller användarinformation. Om en VPN-leverantör inte för loggar, betyder det att integritet och säkerhet sannolikt är god.
 • Pengarna tillbaka-garanti: Anger den period inom vilken du kan begära återbetalning av abonnemangskostnaderna från den specifika VPN-leverantören. OBS: För kortare abonnemang kan kortare garantiperioder tillkomma.
 • DNS-läckagetest: En DNS-läcka är när din IP-adress läcker ut. En VPN som innehåller en funktion för DNS-läckagetest kan se om din IP-adress håller på att läcka.
 • Tor över VPN: Anger om respektive VPN-leverantör har särskilda servrar tillgängliga som är lämpliga för användning med Tor-webbläsare.
 • Dolda servrar: Dessa servrar gör att VPN-trafiken ser ut som normal trafik, vilket på så sätt gör det enklare för användare i t.ex. Kina att få tillgång till blockerade webbplatser.
 • Double VPN: Med Double VPN ansluter du till internet via två VPN-servrar samtidigt istället för bara en. Fördelen med detta är att det gör dig ännu mer anonym. Till exempel ser internet-leverantören bara att du ansluter till den första VPN-servern, inte den andra. Detta garanterar en ännu högre grad av integritet.
 • Dedikerad IP: Anger om den specifika VPN-adressen erbjuder dedikerade IP-adresser. Du kan läsa mer om dedikerade IP-adresser här;
 • Kill switch: En kill switch är ett extra säkerhetsalternativ som stänger av internetanslutning ifall din anslutning till VPN går förlorad. Du kan läsa mer om kill switchar här
 • Split tunneling: Split tunneling är ett extra alternativ där du kan ställa in vilka enheter eller vilka program som ska respektive inte ska ansluta via en VPN.
 • Annonsblockerare: Gör det möjligt att avgöra om en VPN har en inbyggd annonsblockerare.
 • Disklösa servrar: Disklösa servrar är servrar som bara fungerar som kanal. Eftersom det inte finns någon information som lagras på sådana servrar så är de bra för säkerhets- och integritetsändamål.
 • Blockering av skadliga webbplatser: Låter dig avgöra om VPN har någon extra funktion som blockerar farliga webbplatser.
 • Valbara DNS-alternativ: Anger om VPN-leverantören tillåter att du ställer in egna DNS-poster.
 • Onlinespårnings-blockerare: Låter dig avgöra om den specifika VPN:en har någon inbyggd extrafunktion som blockerar onlinespårare.
 • Automatiserad HTTPS-omdirering: Den här funktionen ansluter dig automatiskt till HTTPS-versionen istället för HTTP-versionen av en webbplats.
 • Alternativ för datakomprimering: Detta är ett alternativ som komprimerar stora datafiler för att ge dig en snabbare webbupplevelse.

NordVPN eller CyberGhost: vilken VPN är säkrare?

NordVPN och CyberGhost erbjuder båda samma protokoll, dvs OpenVPN, IKEv2/Ipsec och WireGuard (NordLynx hos NordVPN). Följaktligen, när det gäller krypteringsprotokoll, finns det nästan ingen skillnad mellan NordVPN och CyberGhost. För att avgöra vilken av dessa två leverantörer som är mer säker, har vi därför tittat på de viktigaste skillnaderna.

 • Servrar med specialfunktion: NordVPN har många fler specialiserade servrar än CyberGhost. NordVPN har dolda servrar för att kringgå censur, Double VPN-servrar för att köra internettrafik genom två VPN-servrar på en gång, och ”Tor över VPN”-servrar som uttryckligen krävs för användning med Tor-webbläsare. Både NordVPN och CyberGhost har strömnings- och P2P-servrar, men det är tydligt att NordVPN har fler servrar utöver dessa två servertyper för specifika säkerhetssyften.
 • Disklösa servrar: NordVPN använder disklösa servrar, vilket inte CyberGhost gör. En disklös server är en server på vilken ingenting kan lagras. Följaktligen skulle det inte finnas några uppgifter där att läsa, även om servern skulle hackas. Således är detta ett plus för NordVPN.
 • Blockering av onlinespårare: Både CyberGhost och NordVPN kan blockera onlineannonser och farliga webbplatser. Men CyberGhost har också en automatisk HTTPS-omdirigeringsfunktion och en ”tracker blocker” för att blockera onlinespårare. Detta innebär ett plus för CyberGhost, men bara ett litet sådant. Dessa är trevliga extra verktyg, men de kan lika enkelt ordnas med gratis webbläsartillägg. Dessutom är ofta de webbläsartillägg som finns gratis bättre än de verktyg som medföljer VPN.

Mest säker VPN: NordVPN

VPN-leverantör mot VPN-leverantör - vinnare av utmärkelse för säkerhet: NordVPN


NordVPN mot CyberGhost: vilken VPN är snabbare?

För att jämföra hastigheten på dessa två VPN:er, genomförde vi hastighetstester för dem båda. Men först testade vi vår egen internetuppkoppling utan någon VPN, för att ställa in hastighetsbaslinjen. Resultaten tillhandahålls i följande skärmdump.

Hastighetstest utan VPN
Vi testade sedan internationella och lokala servrar som tillhör både NordVPN och CyberGhost. Resultaten anges i tabellen nedan, med de bästa poängen i fetstil.

HastighetsdataNordVPNCyberGhost
Nedladdningshastighet lokal server (Mbit/s)257.20441,67
Uppladdningshastighet lokal server (Mbit/s)388,64214,62
Pinga den lokala servern94
Nedladdningshastighet internationell server (Mbit/s)146,64122,07
Uppladdningshastighet internationell server (Mbit/s)27,2417,30
Pinga internationell server7878

Under vardaglig användning, märkte vi inte någon förlust av hastighet hos vare sig NordVPN eller CyberGhost. Ändå kan vi se en tydlig skillnad i hastighetsmätningarna. När det gäller lokala servrar, gör CyberGhost bättre ifrån sig än NordVPN när det gäller nedladdning och pinghastigheter. NordVPN betingar dock bättre än CyberGhost inom dessa områden när det gäller internationella servrar. Dessutom verkar NordVPN få mycket högre lokala uppladdningshastigheter.

CyberGhost verkar vara bättre när du använder en lokal server för nedladdning medan NordVPN verkar vara bättre i alla andra lägen. Dock, eftersom nedladdningshastighet är så viktig, skulle vi se det här som oavgjort.

Hastighetsvinnare: Lika

VPN-leverantör mot VPN-leverantör - vinnare av utmärkelse för hastighet: Lika


NordVPN eller CyberGhost: vilken VPN hanterar data bättre?

Förutom säkerhet är det också mycket viktigt att uppmärksamma integriteten. För många människor är detta en viktig aspekt när det gäller att välja en VPN. Om din VPN är ”säker”, men dina personuppgifter hamnar i händerna på fel personer så är denna VPN till föga nytta för dig. Mer detaljer med avseende på NordVPN:s och CyberGhosts integritet ges nedan.

NordVPN:s integritetsdetaljer

 • Eftersom NordVPN juridiskt sett är är beläget i Panama så behöver företaget inte uppfylla andra regeringars krav på att släppa data.
 • År 2018 hackades en NordVPN-server placerad i Finland. Ingen data läckte dock, eftersom servern inte innehöll någon. NordVPN sade därefter upp kontraktet med serverfarmen som innehade den hackade servern.
 • Du kan betala med Bitcoin för att skapa ett NordVPN-konto.
 • NordVPN har genomgått en oberoende revision som visade att de inte för några loggar.
 • NordVPN:s disklösa RAM-servrar säkerställer att NordVPN inte kan lagra någon data.

CyberGhosts integritetsdetaljer

 • Eftersom CyberGhost juridiskt sett är belägen i Rumänien så behöver de inte lagra data, och därför släpps inte data till andra.
 • Du kan betala med Bitcoin för att skapa ett CyberGhost-konto.
 • CyberGhost publicerar regelbundet en ”insynsrapport” där det anges hur ofta de får förfrågningar om att släppa data. Hittills har CyberGhost aldrig följt sådana förfrågningar.
 • CyberGhosts sida för konton ger information om vilka enheter du har installerat dess VPN på. Den här funktionen verkar inte vara någon bra idé när det kommer till integritet.

Det har varit svårare att fastställa en tydlig vinnare i denna integritetskategori. NordVPN har bättre integritetsinfrastruktur på plats, men har hackats en gång. CyberGhost använder inte disklösa RAM-servrar och har ännu aldrig blivit hackad. Men om vi bortser från det förflutna och bara ser på leverantörernas nuvarande integritetsnivå så framstår NordVPN som det bättre alternativet blott för att den använder disklösa servrar som inga data kan lagras på.

Integritetsvinnare: NordVPN

VPN-leverantör mot VPN-leverantör - vinnare av utmärkelse för integritet: NordVPN


NordVPN eller CyberGhost: vilken är billigare?

Som tabellen nedan visar har CyberGhost ett något billigare erbjudande än NordVPN för sin långsiktiga abonnemangsplan. Under de senaste åren har vi märkt, när vi granskar VPN, att dessa två leverantörer varierar lite i pris. Båda leverantörernas priser ligger vanligtvis runt 2,00 till 3,00 USD per månad.

Vad som skiljer sig avsevärt är priset för abonnemang på enstaka månader, där NordVPN:s pris är lägre än CyberGhosts. Nedan finner du en komplett översikt över NordVPN:s och CyberGhosts månadskostnader.

AbonnemangNordVPNCyberGhost
1 månad11,95 USD12,99 USD
1-årsplan4,92 USD3,99 USD
2-årsplan3,71 USD3,49 USD
3,25-årsplan (39 månader)2,25 USD

Observera : Med längre abonnemang betalar du vanligtvis en gång för hela abonnemangsperioden. Därför debiteras du per abonnemangsperiod och inte per månad. Vi försöker också hålla vårt prissättningstabell uppdaterad, men kolla alltid in VPN-leverantörens webbplats för att se det aktuella priset.

Prisvinnare: CyberGhost

VPN-leverantör mot VPN-leverantör - vinnare av utmärkelse för pris: CyberGhost


Användarvänlighet: installation och utseende

Om vi tittar på de bästa VPN-leverantörerna så är det liten skillnad mellan dem när det gäller användarvänlighet. Alla bra VPN:er är mycket användarvänliga. Därför är det mer en fråga om användarnas preferenser än att den ena är bättre än den andra. Ändå tittade vi på användarvänlighet och försökte hitta tydliga distinktioner mellan NordVPN och CyberGhost.

Skillnader i utseende mellan NordVPN och CyberGhost

NordVPN ger en mer visuell representation av sina globala servrar. Den visar en världskarta från vilken du kan välja det land du önskar ansluta till. Detta är mycket intuitivt och är ett trevligt komplement till den traditionella listvisningen.

CyberGhost väljer den standardmässiga listvyn. Vidare har CyberGhost en startskärm med en tydlig ”Slå på VPN”-knapp. NordVPN visar omedelbart en karta och har en ”Quick Connect”-knapp. Hos NordVPN kan du också välja servrar från en lista, hos CybergGhost kan du inte välja att visa någon karta.

En annan skillnad är att CyberGhost som standard förblir fäst vid aktivitetsfältet, såvida du inte öppnar fler inställningar eller servrar, medan NordVPN inte är fäst vid aktivitetsfältet. Vi föredrar NordVPNs alternativ. Du kan också ”pausa” VPN i några minuter när du använder NordVPN, ett alternativ som inte tillhandahålls av CyberGhost.

Skärmdumpar av NordVPN:s och CyberGhosts programvara visas nedan.

Skärmdumpar NordVPN och CyberGhost mjukvara

När det gäller dator och smartphoneapplikationer fann vi att skillnaden är liten mellan NordVPN och CyberGhost. NordVPN verkar dock vara lite lättare att använda än CyberGhost.

Installationsprocessen

NordVPN:s och CyberGhosts installationsprocesser är nästan identiska. Du loggar in på VPN-leverantörens webbplats, navigerar till fliken där du kan ladda ner VPN och väljer vilket operativsystem du vill installera VPN på. En körbar (.exe-)fil hämtas sedan till skrivbordet. Du öppnar filen och går igenom stegen på skärmen för att installera VPN. Allt du behöver göra efteråt är att öppna programvaran och logga in. Du gör detta genom att använda samma inloggningsuppgifter som du använde för att logga in på deras hemsida.

På smartphones kan du ladda ner VPN-appen från leverantörens webbplats, eller så kan du installera den från App Store eller Google Play. När du laddar ned från App Store eller Google Play så se till att du laddar ner rätt VPN.

Vinnare för användarvänligthet: NordVPN

VPN-leverantör mot VPN-leverantör - vinnare av utmärkelse för användarvänligthet: NordVPN


Kundservice: hur bra stöd får användarna?

Förutom användarvänlighet är kundservice också en mycket viktig faktor. En bra eller dålig erfarenhet av kundservice kan vara avgörande för tjänsten. Nedan delar vi med oss av våra erfarenheter med NordVPN:s och CyberGhosts kundservice.

 • NordVPN och CyberGhost har båda ett kundservicesystem som kan nås via livechatt. I båda fallen kopplar livechatten ihop dig med en riktig person.
 • Vi fick ett lämpligt svar från både NordVPN och CyberGhost.
 • Med båda leverantörerna kan du bara prata med kundservice på engelska.
 • NordVPN och CyberGhost har båda en hjälpdatabas med svar på vanliga frågor.
 • Samtidigt som vi granskade och jämförde leverantörernas hemsidor kom vi över utdaterad information på CyberGhost-hjälpsida.

Kundtjänstvinnare: NordVPN

VPN-leverantör mot VPN-leverantör - vinnare av utmärkelse för kundservice: NordVPN


Avslutningsvis kring NordVPN eller CyberGhost: vilken VPN är bättre?

NordVPN och CyberGhost är båda mycket bra VPN-tjänster, men det finns vissa skillnader mellan de båda som skulle kunna vara av betydelse för användarna. Listan nedan ger en kort sammanfattning om vilken leverantör vi anser vara bäst i respektive kategoritest:

 • Säkerhet: NordVPN
 • Hastighet: Lika
 • Integritet: NordVPN
 • Pris: CyberGhost
 • Användarvänlighet: NordVPN
 • Kundservice: NordVPN

Även om dessa två VPN-leverantörer inte skiljer sig mycket från varandra så skulle vi säga att NordVPN får bättre poäng i de viktigaste kategorierna . Vidare, inom de kriterier där NordVPN förlorar mot CyberGhost, är skillnaderna mycket små. Följaktligen rekommenderar vi NordVPN, men CyberGhost är naturligtvis fortfarande en mycket bra VPN.

NordVPN
Erbjudande:
Endast 3,30 USD per månad för ett 2-årigt abonnemang plus 3 gratis månader
Från
$3.30
9.3
 • Utmärkt skydd och ett stort nätverk av servrar
 • Trevlig och tilltalande app
 • Ingen loggning
Besök NordVPN
CyberGhost
Erbjudande:
Pröva CyberGhost för 1,99 USD per månad!
Från
$1.99
8.8
 • Mycket användarvänlig
 • Hög kvalitet till ett lågt pris
 • Torrent och Netflix möjligt
Besök CyberGhost

Kolla också in de andra VPN mot VPN-artiklarna för att ta reda på vilken VPN som är det bästa valet.

Teknisk journalist
Ronella funderar alltid på hur vi kan göra vårt digitala samhälle så säkert som möjligt. Stor digital utveckling innebär också att vi ständigt står inför nya säkerhetsfrågor. Ronella vill därför skapa mer medvetenhet om cybersäkerhet och uppmärksamma människor på risker och fallgropar.