CyberGhost mot Surfshark: vilken leverantör är det bättre valet?

The logos of CyberGhost and Surfshark, seperated by "vs"
Klicka här för en sammanfattning av denna artikel
CyberGhost mot Surfshark: en kort sammanfattning

Om du är osäker på vilken VPN som är den bättre av CyberGhost och Surfshark så är det praktiskt att se alla plus och minus bredvid varandra. Vi har därför jämfört dessa två leverantörer med hjälp av olika kategorier. Dessa kategorier är hastighet, säkerhet, integritet, pris, användarvänlighet och kundservice. Vi har utsett vinnaren av varje kategori nedan.

 • Säkerhet: Surfshark
 • Hastighet: Surfshark
 • Integritet: Surfshark
 • Pris: CyberGhost
 • Användarvänlighet: Surfshark
 • Kundservice: Surfshark

Som du ser vinner Sufshark i alla kategorier. Klicka på knappen nedan för att gå till Surfsharks webbplats.

Nedan kan du läsa mer om de specifika egenskaperna hos båda leverantörerna och relativt varandra.

I den här artikeln jämför vi CyberGhost och Surfshark. Båda VPN:er är enkla att använda och lämpliga för exempelvis strömning av Netflix eller nedladdning av torrenter. Men vilken av de två är det bättre valet?

CyberGhost eller Surfshark: funktioner, kännetecken och extrafunktioner

Innan vi fördjupar oss i de specifika funktionerna hos respektive VPN så tar vi fram en översikt över de funktioner som tillhandahålls av båda leverantörerna.

FunktionCyberGhostSurfshark
Servrar6.800+ servrar i 89 länder3.200+ servrar i 65 länder
Torrenter/P2P-stöd
Netflix
Samtidiga anslutningar7Ingen gräns
OperativsystemWindows, Mac, iOS, Android, LinuxWindows, Mac, iOS, Android, Linux
ProtokollOpenVPN, IKEv2/Ipsec, WireGuardOpenVPN, IKEv2/IPsec, WireGuard, Shadowsocks (proxy)
PrisFrån 2,25 USD per månadFrån 2,49 USD per månad
LoggprincipInga loggarInga loggar
Pengarna tillbaka-garanti45 dagar30 dagar
DNS-läckagetest
Tor over VPN
Dolda servrar
Double VPN
Dedikerad IP
Kill switch
Split tunneling
Annonsblockerare
Disklösa servrar
Blockering av skadlig webbplats
Onlinespårarblockerare
Statiska IP-adressservrar
Anonym sökmotor
E-postläckage-avisering
Automatiserad HTTPS-omdirigering
Alternativ för datakomprimering
Länk till webbplatsGå till CyberGhostGå till Surfshark

Nedan finner du en kort förklaring av alla ovan nämnda funktioner:

 • Servrar: Visar antalet servrar som respektive VPN i fråga har tillgängliga.
 • Torrenter/P2P-stöd: Om det är kryssat så betyder det att VPN-leverantören tillåter nedladdning av Torrenter via sitt VPN-nätverk.
 • Netflix/Strömning: Anger om den specifika VPN:en fungerar med den amerikanska versionen av Netflix;
 • Samtidiga anslutningar: Anger antalet enheter du samtidigt kan ansluta till den specifika VPN:en på ett abonnemang. Surfshark har ingen gräns.
 • Operativsystem: Anger med vilka operativsystem den specifika VPN:en är kompatibel.
 • Protokoll: Dessa är protokoll för VPN-kryptering.
 • Pris: Anger respektive leverantörs lägsta månadspris för ett abonnemang.
 • Loggpolicy: Anger om den specifika VPN-leverantören spårar viss data från dig eller inte.
 • Pengarna tillbaka-garanti: Anger den period inom vilken du kan begära tillbaka pengarna ifall du bestämmer dig för att avbryta ditt abonnemang. Observera att denna period kan vara kortare om du tecknar endast månadsprenumeration.
 • DNS-läckagetest: Anger om den specifika VPN:en har en testfunktion för DNS-läckage. Med den här funktionen kan du ta reda på om din IP address håller på att läcka ut.
 • Tor over VPN: Om den särskilda leverantören har Tor over VPN, indikerar det att leverantören har särskilda servrar tillgängliga som fungerar bra med Tor-webbläsare.
 • Dolda servrar: Obfuscated betyder dold. Om en VPN-leverantör har sådana servrar kan du få tillgång till det fria internet även i länder med de strängaste regimer.
 • Double VPN: Om en VPN-leverantör har Double VPN-servrar ansluter du med två VPN-servrar samtidigt. Detta gör det än mindre troligt att någon kommer att kunna avslöja din faktiska IP-adress och plats.
 • Dedikerad IP: Dedikerade IP-adresser är IP-adresser som endast används av en enda användare. Om en VPN har detta alternativ så kan du begära en statisk IP för endast ditt bruk, oftast mot en extra kostnad.
 • Kill switch: Visar om en viss VPN har en nödbrytare. Med den här funktionen kommer din internetåtkomst att (tillfälligt) stoppas om VPN får en funktionsstörning, så att din data förblir säker.
 • Split tunneling: Om en VPN-leverantör har delad tunnel där du kan välja om du vill att vissa program ska anslutas till internet via VPN.
 • Annonsblockerare: Anger om den specifika VPN-enheten har inbyggd annonsblockerare.
 • Disklösa servrar: Har den specifika VPN-servern disklösa servrar? Om så är fallet så använder VPN-nätverket disklösa RAM-servrar som ingen data kan lagras på.
 • Blockering av skadlig webbplatser: Med det här alternativet markerat kan den specifika VPN:en blockera åtkomsten till skadliga webbplatser.
 • Valbara DNS-alternativ: Är den här funktionen markerad? Då kan du med just denna VPN-leverantör ställa in egna DNS-poster.
 • Onlinespårar-blockerare: En VPN som har funktionen för onlinespårarblockerare kan blockera spårare som finns på vissa webbplatser.
 • Statiska IP-adresservrar: Surfshark har servrar med fasta IP-adresser. Tyvärr delas dock dessa servrar med andra användare.
 • Anonym sökmotor: Surfshark erbjuder en egen anonym sökmotor.
 • E-postläckage-avisering: Surfshark har en aviseringsfunktion som varnar dig ifall din e-postadress har läckt ut. Denna fungerar på liknande sätt som havibeenpwned-hemsidan.
 • Automatiserad HTTPS-omdirigering: Den automatiserade funktionen för HTTPS-omdirigering ser till att du automatiskt ansluts till HTTPS-versionen snarare än HTTP-versionen på en webbplats.
 • Datakomprimeringsalternativ: Det här alternativet kan minska din dataanvändning genom att komprimera vissa bilder medan du surfar.

CyberGhost mot Surfshark: vilken är mer säker?

Säkerheten hos en leverantör kan sammanfattas i några punkter: de protokoll som erbjuds, vilken typ av servrar som används och eventuella ytterligare funktioner den kan ha, som möjligheten att blockera onlinespårare och liknande.

 • CyberGhost och Surfshark erbjuder båda OpenVPN, IKEv2/IPsec och WireGuard som VPN-protokoll. WireGuard är tänkt att bli det nya bästa protokollet, men det är fortfarande i sin utvecklingsfas.
 • Shadowsocks finns med som ett ”protokoll” hos Surfshark, men egentligen är detta bara en proxy. Proxyservrar kan användas i länder där VPN-användning är blockerad. Tyvärr förklarar inte Surfshark detta så väl i sin programvara, vilket är en nackdel eftersom man intryck av att Shadowsocks är ett protokoll precis som de övriga.
 • Båda leverantörerna använder 256-bitars kryptering. Vidare finns en kill switch hos båda leverantörerna, som stänger av internetuppkopplingen så snart VPN-anslutningen oväntat avbryts.
 • Surfshark har, till skillnad från CyberGhost, Double VPN-funktionen. Surfshark har också lite extra funktioner för att ytterligare skydda din integritet. En avisering visas till exempel om det finns risk för att dina lösenord eller annan data kan ha hackats. Men det senare är ingen en viktig skillnad eftersom du kan också kontrollera en e-läcka med webbplatser som haveibeenpwned. Vidare har Surfshark disklösa RAM-servrar på vilka ingen data kan lagras.
 • För närvarande fungerar inte CyberGhost i Kina eftersom VPN-användningen är blockerad. Dessutom visar CyberGhost på sin kontosida vilka enheter du har installerat VPN på. Du kan till exempel se om VPN har installerats på en smartphone eller dator, och vilken typ av smartphone eller dator som används. Sådan information är mycket integritetskänslig, och följaktligen anser vi att visandet av denna information inte gör gott för säkerheten.

I slutänden ser vi en tydlig skillnad mellan CyberGhost och Surfshark när det gäller säkerhet. Båda leverantörerna är mycket säkra, men Surfshark håller inte koll på vilka enheter du har VPN installerad på. Enligt vår mening ger detta Surfshark segern.

Säkerhetsvinnare: Surfshark

VPN-leverantör mot VPN-leverantör - vinnare av utmärkelse för säkerhet: Surfshark


CyberGhost mot Surfshark: vilken leverantör vinner på hastighet?

För att jämföra hastigheter utförde vi hastighetstester på båda leverantörerna. Men först testade vi vår egen internetuppkoppling utan någon VPN, för att ställa in hastighetsbaslinjen. Våra baslinjemätningar visas i skärmbilden nedan.

Hastighetstest utan VPN

Vi testade sedan internationella och lokala servrar tillhörandes CyberGhost respektive Surfshark. Tabellen nedan ger en översikt över resultaten, med de bästa poängen in i fetstil.

HastighetsresultatCyberGhostSurfshark
Nerladdningshastighet lokal server (Mbit/s)441,67381,40
Uppladdningshastighet lokal server (Mbit/s)214,62265,15
Pinga lokala servern4 ms4 ms
Nedladdningshastighet internationell server (Mbit/s)122,07372,46
Uppladdningshastighet internationell server (Mbit/s)17,3019,02
Pinga internationell server78 ms78 ms

Resultaten visar att både Surfshark och CyberGhost är mycket snabba. Jämfört med andra VPN, är dessa två är bland de snabbaste, där de inte skiljer sig mycket från varandra. Surfshark är snabbare när du använder internationella servrar och CyberGhost när du använder lokala servrar. Ändå ser vi på resultaten att Surfshark är mycket snabbare än CyberGhost när du ansluter till internationella servrar. Följaktligen förklarar vi Surfshark som vinnaren när det gäller hastighet.

Hastighetsvinnare: Surfshark

VPN-leverantör mot VPN-leverantör - vinnare av utmärkelse för hastighet: Surfshark


CyberGhost mot Surfshark: hur garanterar dessa VPN-leverantörer användarintegritet?

Förutom hastighet är det också viktigt att dina personuppgifter inte hamnar i händerna hos tredje part tack vare själva VPN-leverantören. För dessa leverantörer loggar, och vad händer med dem i så fall?

CyberGhost

 • CyberGhost för inte några loggar. Leverantören sparar dock anonym data för att förbättra sin VPN:s tjänst. Om företaget till exempel vet hur ofta servrarna loggas in på så kan detta undvika överbelastning.
 • CyberGhost publicerar ibland en ”insynsrapport”. I den här rapporten tittar man på hur ofta CyberGhost tar emot förfrågningar om åtkomst till användarnas personuppgifter. Rapporten visar att CyberGhost inte tillhandahåller denna information när så begärs, och även ignorerar begäran från myndigheter.
 • För vart och ett av ens abonnemang registrerar CyberGhost på sin kontosida var deras VPN är installerad.

Surfshark

 • Surfshark för inte heller några loggar. Men Surfshark sparar anonym data som hjälper dem att förbättra sin programvara. Dessutom, precis som CyberGhost, använder Surfshark också dessa uppgifter för att fastställa hur upptagen dess servrar är.
 • Surfshark har övergått till ett disklöst servernätverk. Detta innebär att ingen användardata kan lagras på dess servrar eftersom data bara tillfälligt finns i RAM.

Det faktum att CyberGhost inte använder disklösa servrar ger oss med anledning att ge Surfshark vinsten inom kategorin integritet. Vidare är det inte otänkbart att CyberGhost för några loggar, även om de inte säger det.

Sekretessvinnare: Surfshark

VPN-leverantör mot VPN-leverantör - vinnare av utmärkelse för integritet: Surfshark


CyberGhost mot Surfshark: hos vilken leverantör betalar du minst?

Surfshark och CybergGhost väljs ofta tack vare deras otroligt låga pris. Se tabellen nedanför för en jämförelse (du ser priset per månad).

AbonnemangCyberGhostSurfshark
1 månad12,99 USD12,95 USD
6 månader6,49 USD
1-årsplan3,99 USD
2-årsplan3,49 USD2,49 USD
3,25-årsplan (39 månader)2,25 USD

Observera: Priset kan fluktuera baserat på eventuella tillfälliga erbjudanden.

Prisvinnare: CyberGhost

VPN-leverantör mot VPN-leverantör - vinnare av utmärkelse för pris: CyberGhost


CyberGhost mot Surfshark: vilken är lättare att använda?

Våra tidigare recensioner av CyberGhost och Surfshark har visat att användarvänligheten är bra hos båda leverantörerna. Vari ligger skillnaderna?

 • För att hitta Cyberghosts serverlista måste du öppna programvaran helt. Vanligtvis sitter den fäst i aktivitetsfältet (vilket vi förresten tycker är irriterande), men du måste ”maximera” webbläsarfönstret för att se listan med alla CyberGhosts servrar. Med Surfshark dyker serverlistan bara upp och är lättare att hitta.
 • Både Surfsharks och CyberGhosts webbplatser har kunskapscentra där du kan hitta information om de funktioner som tillhandahålls av respektive VPN:n. Det finns också manualer för dessa funktioner. Surfsharks webbplats har snyggt organiserad och är uppdaterad. På CyberGhost-webbplatsen hittade vi däremot en hel del föråldrad information.
 • I princip är installationsprocessen för båda applikationerna självförklarande och mycket enkel.

Skärmdumpar av CyberGhosts och Surfsharks programvara visas nedan.

Skärmdumpar CyberGhost och Surfshark mjukvara

Användarvänlighet: Surfshark

VPN Provider vs Provider Winner Ease of Use Banner Surfshark


Kundservice: hur löser dessa leverantörer dina problem?

Det finns naturligtvis problem som kan dyka upp som inte kan lösas genom att bara titta på hemsidan. Hur svarar CyberGhosts och Surfsharks kundservice?

 • Både CyberGhost och Surfshark har kundservice-representanter som du kan ställa frågor till via livechatt. Vi blev snabbt kopplade till en anställd när vi ställde en fråga.
 • Surfsharks anställde svarade tydligt och var kunnig. Detta var också fallet med CyberGhost anställd, men han var inte medveten om att det fanns föråldrad information på hjälpsidorna. Det faktum att vi var tvungna att påpeka detta var inte ett plus.
 • Hos båda leverantörerna finns kundservice enbart på engelska.
 • Båda leverantörernas onlinehjälpcentra var användbara, men Surfsharks var något mer aktuell.

Kundservicevinnare: Surfshark

VPN-leverantör mot VPN-leverantör - vinnare av utmärkelse för kundservice: Surfshark


Vår slutgiltiga dom: när är CyberGhost respektive Surfshark det bättre valet?

Vår jämförelse visar att Surfshark har fördel gentemot CyberGhost inom alla kategorier.

Se nedan för en översikt över vinnaren inom respektive kategori:

 • Säkerhet: Surfshark
 • Hastighet: Surfshark
 • Integritet: Surfshark
 • Pris: CyberGhost
 • Användarvänlighet: Surfshark
 • Kundservice: Surfshark

Om vill måste välja en vinnare, så väljer vi Surfshark. Vill du abonnera på någon av dessa två leverantörer? Se då nedan och gå vidare till Surfshark eller CyberGhost webbplats.

Surfshark
Erbjudande:
Surfa säkert och anonymt för endast 2,30 USD per månad
Från
$2.30
9.0
 • Mycket användarvänlig och fungerar med Netflix och torrenter
 • 30 dagars pengarna tillbaka garanti. Utan frågor!
 • Billig med många extrafunktioner
Besök Surfshark
CyberGhost
Erbjudande:
Pröva CyberGhost för 1,99 USD per månad!
Från
$1.99
8.8
 • Mycket användarvänlig
 • Hög kvalitet till ett lågt pris
 • Torrent och Netflix möjligt
Besök CyberGhost

Skulle du vilja se de andra VPN jämförelser? Klicka då på någon av länkarna nedan:

Teknisk journalist
Ronella funderar alltid på hur vi kan göra vårt digitala samhälle så säkert som möjligt. Stor digital utveckling innebär också att vi ständigt står inför nya säkerhetsfrågor. Ronella vill därför skapa mer medvetenhet om cybersäkerhet och uppmärksamma människor på risker och fallgropar.